Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Ký hiệu xếp giá
519.2H6789l
Dewey
519.2
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
256tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
xác suất, thống kê toán học
Ngày cập nhật
02/03/2009 03:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Lý thuyết xác suất: Xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất. Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều, Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên và luật số lớn; Thống kê toán: Mẫu ngẫu nhiên, Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể, Kiểm định giả thiết thống kê.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008079  Còn  Rỗi          
100008082  Còn  Rỗi          
100010041  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 98