Thư viện Lạc Hồng
Phân tích và đầu tư chứng khoán: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
332.632B510K
Dewey
332.632
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
442tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/03/2009 03:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Giá trị của đồng tiền theo thời gian; Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán; Phân tích chứng khoán; Phân tích lựa chọn trái phiếu; Phân tích lựa chọn cổ phiếu; Phân tích kỹ thuật; Quản lý danh mục đầu tư.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008076  Còn  Rỗi          
100008083  Còn  Rỗi          
100009934  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1511