Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải Kế toán tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.480 76B103T
Dewey
657.480 76
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2008
Mô tả
454tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/03/2009 08:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Kế toán tiền và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán TSCĐ; Kế toán nợ phải trả; Kế toán vốn chủ sở hữu; Bảng cân đối kế toán; Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ; Kế toán hoạt động xây lắp; Kế toán giao dịch ngoại tệ; Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản; Kế toán bất động sản đầu tư; Kế toán đầu tư tài chính; Kế toán phải thu, phải trả nội bộ; Kế toán thuê tài sản; Kế toán nợ vay và nợ tiềm tàng; Kế toán công ty cổ phần; Kế toán thuế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007997  Còn  Rỗi          
100008102  Còn  Rỗi          
100009944  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 993