Thư viện Lạc Hồng
Sự thật 100 thất bại thương hiệu lớn nhất của mọi thời đại

Ký hiệu xếp giá
658.827H1496B
Dewey
658.827
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
406tr ; minh họa; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/03/2009 08:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Thất bại - nền tảng của thành công, những thất bại điển hình, những thất bại về ý tưởng, thất bại của việc mở rộng thương hiệu, Thất bại trong quan hệ công chúng, về văn hóa, thất bại liên quan đến con người, khi tái lập thương hiệu, thất bại về công nghệ mới và Internet và những thương hiệu ngã bệnh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008194  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1239