Windows NT Server 4 - Tham khảo toàn diện

Ký hiệu xếp giá
005.423 Wi-S
Dewey
005.423
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1998
Mô tả
773tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 03:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 13: Giới thiệu cấu trúc giao thức TCP/IP Chương 14: Cài đặt và lập cấu hình chồng giao thức TCP/IP Chương 15: Cấu hình DHCP của Windows NT Server 4 Chương 16: Phân giải tên TCP/IP sử dụng Wins Chương 17: In ấn trên Windows NT Chương 18: Các dịch vụ truy vấn từ xa Chương 19: Bộ duyệt mạng Windows NT Chương 20: Bảo vệ dữ liệu trong Windows NT Server Chương 21: Tối ưu hóa việc thi hành của mạng đặt trên Windows NT Chương 22: Nâng cấp Windows NT 3.5x Chương 23: Dịch vụ tên vùng Chương 24: Cấu hình mô hình đối tượng thành phần phân bố Phụ lục 1: Các giao thức của Windows NT Server Phụ lục 2: Tiêu chuẩn mạng cục bộ (LAN) dành cho các lớp liên kết vật lý và lớp liên kết dữ liệu Phụ lục 3: Bắt cầu và định tuyến Phụ lục 4: WAN và MAN Phụ lục 5: Múi giờ do Windows NT Server hỗ trợ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000862  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 794