Thư viện Lạc Hồng
Nhập môn hệ điều hành Linux

Ký hiệu xếp giá
005.432Linux
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
214tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu về hệ điều hành Linux Chương 2: Làm quen với Linux, các lệnh cơ bản Chương 3: Hệ thống X Windows Chương 4: Cơ bản về quản trị hệ thống Chương 5: Ứng dụng mạng trong Linux Chương 6: Các ứng dụng và tiện ích trên Linux
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000863  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 787