Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế lượng: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
330.028K312T
Dewey
330.028
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
332tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/03/2009 09:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Mô hình hồi quy hai biến; Mở rộng mô hình hồi quy hai biến; Mô hình hồi quy bội; Hồi quy với biến giả; Đa cộng tuyến; Phương sai thay đổi; Tự tương quan; Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình; Phân tích chuỗi thời gian.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008000  Còn  Rỗi          
100008163  Còn  Rỗi          
100009990  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 201