Chiến lược và chính sách kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.401 NG527TH
Dewey
658.401
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
488tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/03/2009 10:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Nghiên cứu môi trường; Phân tích nội bộ; Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị; Xác định sứ mạng và mục tiêu; Xây dựng chiến lược để lựa chọn; Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp; Chiến lược ở các đơn vị kinh doanh và các chức năng; Thực hiện chiến lược; Kiểm tra, đánh giá chiến lược.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  13 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007700  Còn  Rỗi          
100008193  Còn  Rỗi          
100008482  Còn  Rỗi          
100008483  Còn  Rỗi          
100008484  Còn  Rỗi          
100008485  Còn  Rỗi          
100008486  Còn  Rỗi          
100008751  Còn  Rỗi          
100008752  Còn  Rỗi          
100008753  Còn  Rỗi          
100008754  Còn  Rỗi          
100008755  Còn  Rỗi          
100009925  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 913