Thư viện Lạc Hồng
Triết học Mác-Lênin

Ký hiệu xếp giá
335.411 TR308H
Dewey
335.411
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Mở bán công TP.HCM, 2008
Mô tả
292tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/03/2009 10:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách Triết học Mác - LêNin là hệ thống câu hỏi - đáp án gợi mở và hướng dẫn viết tiểu luận dùng làm tài liệu hỗ trợ việc giảng dạy và học tập môn học này cho các hệ đào tạo trong trường.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007714  Còn  Rỗi          
100007728  Còn  Rỗi          
100010033  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1742