Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống thông tin kế toán. T.1

Ký hiệu xếp giá
657.450285H4321.2008
Dewey
657.450285
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
227tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán
Ngày cập nhật
03/03/2009 11:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 1 Hệ thống thông tin kế toán trình bày những nội dung chính sau: Ứng dụng Excel trong kế toán: Tổ chức dữ liệu, Lập sổ nhật ký, Lập sổ chi tiết, sổ cái, Lập bảng cân đối tài khoản, Lập báo cáo tài chính; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Tổ chức dữ liệu, Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, bảng dữ liệu - Table.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007697  Còn  Rỗi          
100008157  Còn  Rỗi          
100010022  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1309