Thư viện Lạc Hồng
Quản trị hệ thống Linux

Ký hiệu xếp giá
005.432 06Linux
Dewey
005.432 06
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
253tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 03:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mở đầu : Linux và Quản trị hệ thống Linux Chương 1: Bắt đầu với hệ thống Linux Chương 2: Quản lý tài nguyên Chương 3: Quản lý cấu hình mạng Chương 4: Quản lý các dịch vụ mạng Chương 5: Khai thác Shell và Kernel
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000864  Còn  Rỗi          
100000865  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1203