Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Sách dành riêng cho hệ hoàn chỉnh đại học và tốt nghiệp trung cấp)

Ký hiệu xếp giá
335.412 071K312T
Dewey
335.412 071
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
182tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/03/2009 11:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Hàng hóa và tiền tệ; Sản xuất giá trị thặng dư và tiền công dưới tư bản chủ nghĩa; Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư; Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản đọc quyền nhà nước; Quan hệ sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008077  Còn  Rỗi          
100008085  Còn  Rỗi          
100010061  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1269