Thư viện Lạc Hồng
Bài tập xác suất thống kê

Ký hiệu xếp giá
519.2076H6789b
Dewey
519.2076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
182tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
xác suất, thống kê toán học
Ngày cập nhật
03/03/2009 02:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng; Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều; Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên và luật số lớn; Mẫu ngẫu nhiên; Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể; Kiểm định giả thiết thống kê.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007789  Còn  Rỗi          
100008171  Thất lạc            
100010067  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1513