Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết xác suất thống kê

Ký hiệu xếp giá
519.2 L536l 2009
Dewey
519.2
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
311tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
xác suất, thống kê toán học
Ngày cập nhật
03/03/2009 02:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tài yếu tố về tập hợp và giải tích tổ hợp; Các khái niệm cơ bản của xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên; Các quy luật phân phối xác suất; Các định lý giới hạn; Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều (Vector ngẫu nhiên); Lý thuyết mẫu; Ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên; Kiểm định giả thiết thống kê; Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007742  Còn  Rỗi          
100007744  Còn  Rỗi          
100010068  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 779