Thư viện Lạc Hồng
Vấn đề con người & giáo dục con người nhìn từ góc độ triết học xã hội

Ký hiệu xếp giá
335.401NG527TH
Dewey
335.401
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
178tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/03/2009 02:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tính đặc thù của quan niệm triết học xã hội Macxit về con người; Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan niệm triết học xã hội Macxit về con người; Triết học xã hội Macxit và vấn đề giáo dục con người - Vai trò của nó đối với giáo dục con người Việt Nam hiện nay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007706  Còn  Rỗi          
100008052  Còn  Rỗi          
100010060  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1363