Thư viện Lạc Hồng
Tin học đại cương: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
004.071GI-108TR
Dewey
004.071
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
278tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/03/2009 02:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những khái niệm cơ bản; Giới thiệu hệ điều hành; Một số công cụ trong Microsoft offices 2000; Mạng máy tính - Sử dụng internet.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008242  Còn  Rỗi          
100008243  Còn  Rỗi          
100010039  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1923