Thư viện Lạc Hồng
Linux toàn tập

Ký hiệu xếp giá
005.432Linux
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
1098tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 03:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Tìm hiểu về Linux Phần 3: Hiệu chỉnh, sắp chữ, và hơn thế nữa Phần 4: Giao diện người dùng dạng đồ họa Phần 5: Linux dành cho Lập trình viên Phần 6: Linux dành cho nhà quản trị hệ thống Phần 7: Thiết lập địa điểm Internet Phần 8: Một số chủ đề về lập trình nâng cao Phần 9: Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000866  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1362