Tư duy chiến lược

Ký hiệu xếp giá
658.4012 B8864S
Dewey
658.4012
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
69tr ; minh họa; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/03/2009 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này giải thích các khía cạnh quan trọng tromg quá trình phát triển và khai thác chiến lược - từ việc nghiên cứu và thu thập những thông tin cơ sở đên việc đánh giá và điều chỉnh thích nghi. Cuốn sách tổng hợp thành 101 lời khuyên thiết thực, cùng với những câu hỏi để bạn tự đánh giá hiệu quả công việc như một nhà chiến lược.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008173  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 846