Thư viện Lạc Hồng
Khách hàng là trên hết

Ký hiệu xếp giá
658.812B8864P
Dewey
658.812
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
69tr ; minh họa; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/03/2009 10:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày và giải thích các vấn đề từ việc thu thập thông tin để bạn và cả nhóm có thể hiểu được khách hàng cho đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với họ; cùng với 101 gợi ý thực tế và một bảng câu hỏi tự đánh giá kỹ năng phục vụ khách hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014552  Còn  Đang mượn  nv0000603  Huỳnh Thúc Hiếu  11/07/2022 
100008207  Còn  Rỗi          
100014551  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 722