Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Lý thuyết thống kê: Ứng dụng trong quản trị và kinh tế

Ký hiệu xếp giá
519.507 1H100V
Dewey
519.507 1
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
267tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/03/2009 11:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu môn học; Thu thập dữ liệu thống kê; Tóm tắt và trình bày dữ liệu; Mô tả dữ liệu bắng các đặc trưng đo lường; Đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông dụng; Ước lượng; Điều tra chọn mẫu; Kiểm định giả thuyết; Phân tích phương sai; Kiểm định phi tham số; Tương quan và hồi quy; Dãy số thời gian; Chỉ số.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008203  Thất lạc            
100008250  Còn  Rỗi          
100010010  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1545