Thư viện Lạc Hồng
Đổi mới giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần văn kiện đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam (Sách tham khảo)

Ký hiệu xếp giá
335.4PH104V
Dewey
335.4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
435tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/03/2009 03:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Đại hội lần thứ X của Đảng là đại hội của dân chủ, đổi mới và đoàn kết. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước trải qua 20 năm đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việc vận dụng tinh thần của văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X vào nội dung giảng dạy các môn khoa học Mác - Lenin trong trường Đại học và Cao đẳng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước là hết sức cần thiết.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007719  Còn  Rỗi          
100007739  Còn  Rỗi          
100010034  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1876