Thư viện Lạc Hồng
Quản lý thời gian

Ký hiệu xếp giá
650.1T5835
Dewey
650.1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
171tr ; 24 cm
ISBN
8935086805275
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/03/2009 03:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Sử dụng mục tiêu như một hướng dẫn, xem xét cách bạn sử dụng thời gian, lập kế hoạch cho thời gian của bạn, những kẻ đánh cắp thời gian, giao phó công việc, sự lãng phí thời gian do cấp trên, thời gian cho cuộc sống riêng, sự hỗ trợ của công ty.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007693  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 480