Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Phần 1

Ký hiệu xếp giá
335.412K312T
Dewey
335.412
Xuất bản
1. - Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
169tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/03/2009 04:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp và chức năng của môn kinh tế học chính trị học Mác - Lenin; Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng, phát triển kinh tế; Hàng hóa và tiền tệ; Sản xuất giá trị thặng dư và tiền công dưới tư bản chủ nghĩa; Tích lũy tư bản tuần hoàn và chu chuyển của tư bản; Tái sản xuất tư bản xã hội và khủng hoảng kinh tế; Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư; Chủ nghĩa tư bản độc quyền; Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008165  Còn  Rỗi          
100008248  Còn  Rỗi          
100009997  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 848