Thư viện Lạc Hồng
Assembly - Giáo trình Lý thuyết và bài tập

Ký hiệu xếp giá
005.362Assembly
Dewey
005.362
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
703tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 04:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lời tựa Chương 2: Kiến trúc phần cứng vàphần mền Chương 3: Căn bản về hợp ngữ Chương 4: Dùng trình hợp ngữ Chương 5: Các thủ tục và các ngắt Chương 6: Xử lý có điều kiện Chương 7: Số học số nguyên Chương 8: Các cấu trúc Macrô Chương 9: Chuyển đổi số và các thư viện Chương 10: Các chuỗi và mảng Chương 11: Kho lưu trữ đĩa Chương 12: Xử lý tập tin Chương 13: Hệ giao tiếp ngôn ngữ cao cấp Chương 14: Các chủ đề cao cấp 1 Chương 15: Các chủ đề cao cấp 2
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000840  Còn  Rỗi          
100000841  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1144