Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn học và làm Kế toán tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.480 71H100X
Dewey
657.480 71
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2008
Mô tả
635tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/03/2009 08:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp; Kế toán thành phẩm và tiêu thụ sản phẩm; Đặc điểm kế toán hàng hóa; Kế toán các khoản đầu tư tài chính và hoạt động khác; Kế toán các khoản phải thu, phải trả; Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản đầu tư; Kế toán chi phí khách hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp hoạt động dịch vụ; Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp; Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp; Hệ thống chứng từ, sổ kế toán và các hình thức kế toán; Hệ thống báo cáo tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008152  Còn  Rỗi          
100008153  Còn  Rỗi          
100009949  Còn  Rỗi          
100012949  Còn  Rỗi          
100012950  Còn  Rỗi          
100012951  Còn  Rỗi          
100012952  Còn  Rỗi          
100012953  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 233