Thư viện Lạc Hồng
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Ký hiệu xếp giá
658.4002C9123
Dewey
658.4002
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
191tr ; 24 cm
ISBN
8935086806098
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/03/2009 08:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: các khái niệm về nhóm làm việc, nền tảng cho sự thành công, thành lập nhóm, xuất phát đúng vị trí, những thách thức trong việc quản lý nhóm, hoạt động theo nhóm, nhóm ảo, để trở thành một người có tinh thần làm việc theo nhóm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007726  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 801