Thư viện Lạc Hồng
Các kỹ năng quản lý hiệu quả

Ký hiệu xếp giá
650.14C101K
Dewey
650.14
Xuất bản
1. - Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
356tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/03/2009 08:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: thiết lập mục tiêu, tuyển dụng người tài, giữ chân người giỏi, tin tưởng giao phó, quản lý thời gian, quản lý nhóm, đánh giá và huấn luyện, xử lý những nhân viên có vấn đề, giải quyết khủng hoảng, phát triển nghề nghiệp của bạn, trở thành nhà lãnh đạo, chiến lược, dự thảo ngân sách, hiểu các báo cáo tài chính, hiện giá thuần và tỷ suất thu nhập nội bộ, phân tích hòa vốn và đòn bẩy hoạt động.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008244  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 614