C++ Giáo trình và Bài tập

Ký hiệu xếp giá
005.362 C++
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
689tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 05:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khuôn mẫu lập trình Chương 2: Căn bản về chương trình C++ Chương 3: Kiểu, toán tử và biểu thức Chương 4: Nhập và xuất đơn giản Chương 5: Cấu trúc chương trình Chương 6: Dòng chương trình Chương 7: File chương trình Chương 8: Mảng và con trỏ Chương 9: Lớp Chương 10: Toán tử đa năng Chương 11: Tính thừa kế Chương 12: Quản lý lưu trữ Chương 13: Cấu trúc DL động Chương 14: Nói thêm về hàm Chương 15: Dòng vào / ra Chương 16: Cấu trúc, tập hợp và file Bit Chương 17: Các tác vụ trên Bit Chương 18: Các cấu trúc ngôn ngữ khác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000842  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 459