Thư viện Lạc Hồng
Thanh toán quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.45TR120TH
Dewey
332.45
Xuất bản
4. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
463tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/03/2009 09:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái: Tỷ giá hối đoái (Forex rate) - Thị trường hối đoái (Forex market), Các giao dịch hối đoái (Forex transactions); Thanh toán quốc tế: Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế, Các phương tiện thanh toán quốc tế, Phương thức nhờ thu (Collection of payment), Phương thức tín dụng chứng từ Documentary Crendits, Các phương thức thanh toán khác, Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007748  Còn  Rỗi          
100008195  Còn  Rỗi          
100009317  Còn  Rỗi          
100009318  Còn  Rỗi          
100009319  Còn  Rỗi          
100009320  Còn  Rỗi          
100009321  Còn  Rỗi          
100009988  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 555