Thư viện Lạc Hồng
Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Câu hỏi và trả lời

Ký hiệu xếp giá
335.434 6H407TR
Dewey
335.434 6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
112tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/03/2009 02:37 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn tài liệu Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh là dạng hệ thống các câu hỏi và câu trả lời nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007752  Còn  Rỗi          
100008145  Còn  Rỗi          
100009916  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 344