Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Kế toán quản trị: Có lời giải mẫu

Ký hiệu xếp giá
658.151 1PH104V 2007
Dewey
658.151 1
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
306tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán, quản trị
Ngày cập nhật
06/03/2009 03:37 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Các hệ thống tính giá thành sản phẩm; Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận; Dự toán ngân sách; Phân tích biến động chi phí; Đánh giá trách nhiệm quản lý; Các quyết định về giá; Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định; Quyết định về đầu tư dài hạn; Phân bổ chi phí cho bộ phận phục vụ; Phân tích báo cáo tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007745  Còn  Rỗi          
100007765  Còn  Rỗi          
100010037  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 103