Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải Thanh toán quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.45076B152.2008
Dewey
332.45076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
325tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/03/2009 04:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này được biên soạn thành 5 phần: Phần 1 bao gồm các bài tập nhằm củng cố kiến thức đã học trong lý thuyết; Phần 2 bao gồm các bài tập thực hành nghiệp vụ bằng cách thu thập thông tin tỷ giá trên internet và sử dụng Excel để thực hiện; Phần 3 bao gồm các bài tập ôn tập và chuẩn bị thi hết môn học; Phần 4 bao gồm các bài tập tình huốnglàm quen với việc xử lý những tình huống phát sinh khi bạn làm việc trên thực tiễn; Phần 5 bao gồm hướng dẫn giải và trả lời một số bài tập tiêu biểu trong các phần trên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007791  Còn  Rỗi          
100007875  Còn  Rỗi          
100007876  Còn  Rỗi          
100007877  Còn  Rỗi          
100007878  Còn  Rỗi          
100007879  Còn  Rỗi          
100008103  Thất lạc            
100010047  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1311