Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính - Phần 1- 2: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
657.480 71Gi-108TR
Dewey
657.480 71
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2008
Mô tả
280tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/03/2009 09:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Tổng quan về kế toán tài chính; Kế toán tiền và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán nợ phải trả; Kế toán vốn chủ sở hữu; Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007770  Còn  Rỗi          
100007775  Còn  Rỗi          
100009953  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 266