Thư viện Lạc Hồng
Java cho sinh viên T1

Ký hiệu xếp giá
005.362Java
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
330tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 05:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phạm vi của Java Chương 2: Chương trình Java đầu tiên Chương 3: Nhập môn đồ họa Chương 4: Các biến và tính toán Chương 5: Phương thức và tham số Chương 6: Các sự kiện Chương 7: Các quyết định if và switch Chương 8: Vòng lặp While, for và do Chương 9: Đối tượng và lớp Chương 10: Giao diện người sử dụng Chương 11: Tính kế thừa Chương 12: Tính toán Chương 13: Mảng Chương 14: Mảng hai chiều Chương 15: Xử lý xâu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000847  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 879