Thư viện Lạc Hồng
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16. Tập 1

Ký hiệu xếp giá
005.36H6789P1
Dewey
005.36
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2008
Mô tả
295tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
SPSS, phân tích dữ liệu, nhập liệu, trình bày dữ liệu, hồi qui quyến tính
Ngày cập nhật
07/03/2009 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 1 phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên đang học các môn học liên quan. Tập này bao gồm những nội dung chính sau: giới thiệu phân tích dữ liệu, phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến, làm sạch dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu, kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính, phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng - kiểm định trung bình tổng thể - phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, tương quan và quy hồi tuyến tính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008201  Còn  Rỗi          
100008236  Còn  Rỗi          
100010026  Thất lạc            
100016936  Còn  Rỗi          
100016937  Còn  Rỗi          
100016938  Còn  Rỗi          
100016939  Còn  Rỗi          
100016940  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1260