Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết, bài tập và bài giải kế toán ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
657.47 T871L
Dewey
657.47
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại Học Kinh Tế TPHCM, 2008
Mô tả
288tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/03/2009 10:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp cụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các nhân hàng, kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ trong ngân hàng, kế toán các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ-vàng và thanh toán quốc tế, kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007967  Thất lạc            
100007999  Còn  Rỗi          
100009972  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1104