Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế phát triển

Ký hiệu xếp giá
338.9NG527TR
Dewey
338.9
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2007
Mô tả
431tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/03/2009 02:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này đề cập đến các chủ đề phát triển mang tính thời sự như: chuỗi các lý thuyết tăng trưởng mới và nguồn gốc tăng trưởng vào những thập niên trước và sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á 1997, tri thức và vốn nhân lực trong quá trình phát triển và các chủ đề khác trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế như: nghèo đói, môi trường, toàn cầu hóa. Ngoài ra, giáo trình này còn hướng sự quan tâm tới chủ đề tổng quát kinh tế phát triển mà nội dung cơ bản của nó là việc quản lý nền kinh tế trong bối cảnh đầy sự cố và biến động như thiên tai, lạm phát, thâm hụt cán cân ngoại thương, khủng hoảng nợ và dòng vốn nước ngoài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008035  Còn  Rỗi          
100008137  Còn  Rỗi          
100008391  Còn  Rỗi          
100008392  Còn  Rỗi          
100008398  Còn  Rỗi          
100008399  Còn  Rỗi          
100008400  Còn  Rỗi          
100009960  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 579