Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ký hiệu xếp giá
335.434 6T103L
Dewey
335.434 6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại Học Kinh Tế TPHCM, 2007
Mô tả
182tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/03/2009 04:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu này gồm những nội dung chính sau: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học tư tưởng HCM, khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng HCM; tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường qua độ lên CNXH ở Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về Đảng Cộng sản, về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, về đạo dức, nhân văn, văn hóa; mấy vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng HCM trong công cuộc mới hiện nay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007800  Còn  Rỗi          
100008033  Còn  Rỗi          
100009904  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 309