Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
380.107 1 NG527T
Dewey
380.107 1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2008
Mô tả
211tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2009 08:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học kinh tế doanh nghiệp; Thương mại và vai trò của thương mại trong nền kinh tế quốc dân; Quá trình hình thành và phát triển của thương mại Việt Nam; Quản lý nhà nước về thương mại; Mua và dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; Bán hàng; Phân tích tình hình mua, dự trữ và bán hàng; Dịch vụ trong kinh doanh thương mại; Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp thương mại; Quản lý sử dụng vốn của doanh nghiệp thương mại; Quản lý sử dụng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; Lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007764  Còn  Rỗi          
100008070  Còn  Rỗi          
100010051  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1464