Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị Mác- Lênin

Ký hiệu xếp giá
335.412 071 PH104QU
Dewey
335.412 071
Xuất bản
1. - Thống kê, 2005
Mô tả
384tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2009 08:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm 19 chương được biên soạn mạch lạc thể hiện những nội dung cơ bản học thuyết kinh tế của Mác. Đặc biệt, việc hệ thống lại nội dung và các câu hỏi ôn tập sẽ giúp bạn đọc nắm vững hơn những nội dung cơ bản của lý luận kinh tế chính trị. Qua đó, có thể tiếp thu những chủ trương chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thực hiện sự nghiệp đổi mới nền kinh tế của đất nước.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007733  Còn  Rỗi          
100007740  Còn  Rỗi          
100009923  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 683