Thư viện Lạc Hồng
Pascal - Giáo trình lý thuyết và bài tập: tập 1

Ký hiệu xếp giá
005.133Pascal
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Giáo dục, 1999
Mô tả
396tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 05:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ Pascal Chương 2: Các thành phần của ngôn ngữ Chương 3: Các kiểu dữ liệu chuẩn Chương 4: Cấu trúc điều kiện Chương 5: Cấu trúc vòng lặp Chương 6: Chương trình con : Thủ tục và hàm Chương 7: Kiểu vô hướng : Liệt kê miền con Chương 8: Kiểu cấu trúc : Tệp hợp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000849  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1197