Thư viện Lạc Hồng
Kế toán Đơn vị hành chính sự nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657.61K250T
Dewey
657.61
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
201tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2009 09:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổ chức kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tài sản; Kế toán nguồn kinh phí và vốn; Kế toán các khoản thu chi; Kế toán thanh toán; Hệ thống báo cáo tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007758  Còn  Rỗi          
100007766  Còn  Rỗi          
100009954  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1845