Thư viện Lạc Hồng
Quản trị tài chính căn bản

Ký hiệu xếp giá
658.15 NG527QU
Dewey
658.15
Xuất bản
4. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007
Mô tả
293tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2009 09:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: dẫn nhập về quản trị tài chính; phân tích tài chính; kế hoạch tài chính; quản trị vốn lưu động; tài trợ vốn ngắn hạn; giá trị của tiền tệ theo thời gian; lượng giá chứng khoán; hoạch định ngân quỹ vốn trong đầu tư dài hạn; rủi ro và lợi nhuận; chi phí sử dụng vốn; cơ cấu vốn của một doanh nghiệp; chính sách phân chia cổ tức; tài trợ dài hạn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008040  Còn  Rỗi          
100008047  Còn  Rỗi          
100009993  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1576