Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế quốc tế: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
337.071 H407TH
Dewey
337.071
Xuất bản
4. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005
Mô tả
385tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2009 10:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chính về Kinh tế quốc tế; lý thuyết về mậu dịch quốc tế; chính sách mậu dịch quốc tế; liên kết kinh tế và sự di chuyển nguồn lực quốc tế, thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ thế giới.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  13 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007946  Còn  Rỗi          
100007947  Còn  Rỗi          
100008386  Còn  Rỗi          
100008387  Còn  Rỗi          
100008393  Còn  Rỗi          
100008394  Còn  Rỗi          
100008395  Còn  Rỗi          
100008868  Còn  Rỗi          
100008869  Còn  Rỗi          
100008870  Còn  Rỗi          
100008871  Còn  Rỗi          
100008872  Còn  Rỗi          
100009914  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 595