Thư viện Lạc Hồng
Pascal - Giáo trình lý thuyết và bài tập: tập 2

Ký hiệu xếp giá
005.133Pascal
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Giáo dục, 2000
Mô tả
622tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 05:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 9: Kiểu chuỗi ký tự Chương 10: Kiểu mảng Chương 11: Kiểu bản ghi Chương 12: Kiểu con trỏ Chương 13: Danh sách và cây Chương 14: Kiểu đối tượng Chương 15: Kiểu tập tin Chương 16: In ấn Chương 17: Đồ họa Chương 18: Các chương trình tiện nghi Chương 19: Hệ thống Overlay
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000850  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1142