Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở dữ liệu: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
005.7407 1H531V
Dewey
005.7407 1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2008
Mô tả
216tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2009 10:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: tổng quan về cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu; ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL; phụ thuộc hàm; dạng chuẩn; chuẩn hóa lược đồ quan hệ; mô hình thực thể kết hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007932  Còn  Rỗi          
100007945  Thất lạc            
100009921  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 425