Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học

Ký hiệu xếp giá
658NG527T 2006
Dewey
658
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2006
Mô tả
372tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị học
Ngày cập nhật
09/03/2009 02:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề chung của quản trị học; Các chức năng của quản trị; Các tình huống trong thực tế quản trị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008002  Còn  Rỗi          
100008247  Còn  Rỗi          
100010043  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1012