Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập Nguyên lý kế toán

Ký hiệu xếp giá
657.076H561D
Dewey
657.076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2006
Mô tả
216tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2009 02:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán; Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản kế toán; Kế toán kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp; Sổ kế toán, hình thức tổ chức sổ kế toán và báo cáo tài chính; Tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008099  Còn  Rỗi          
100008141  Còn  Rỗi          
100010064  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1260