Thư viện Lạc Hồng
Thủ thuật thiết kế giao diện ứng dụng trên môi trường Windows

Ký hiệu xếp giá
005.368Th-W
Dewey
005.368
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
351tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 05:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nguyên tắc và phương pháp thiết kế Chương 3: Những khái niệm cơ bản Chương 4: Môi trường Windows Chương 5: Căn bản về nhập liệu Chương 6: Quản lý cửa sổ Chương 7: Tích hợp với hệ thống Chương 8: Làm việc với đối tượng nhúng Chương 9: Hỗ trợ người dùng Chương 10: Thiết kế trực quan Chương 11: Xem xét những thiết kế đặc biệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000852  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1279