Thư viện Lạc Hồng
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.61C5141 2007
Dewey
657.61
Xuất bản
1. - Lao động xã hội, 2007
Mô tả
514tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/03/2009 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; Các sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; Chế độ khấu hao tài sản cố định.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008001  Còn  Rỗi          
100008080  Còn  Rỗi          
100017842  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1811